Jak kupować

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  • aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  • w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.
 2. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://propetsklep.pl/authentication, kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, a następnie aktywować konto za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu propetfoods@gmail.com lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu propetfoods@gmail.com lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
 4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

§ 4. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu nie jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • dane adresowe do wysyłki,
  • numer telefonu,
  • dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).
 4. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 7. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta, za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dowozu dokonywanego przez Sklep. Klient ma również możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie sklepu (ul. Cicha 3, 32-050 Skawina).
 8. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz metody płatności.
 10. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  • Przelew bankowy na konto w PKO BP nr 61 1020 4564 0000 5502 0141 0588 – przedpłata;
  • Przelew bankowy na konto w PKO BP nr 61 1020 4564 0000 5502 0141 0588 – faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności (wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą);
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego, firmę kurierską lub Sklep;
  • Płatność przy odbiorze osobistym;
  • Płatności natychmiastowe Payu
 11. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta.
  • W przypadku przedpłaty w postaci przelewu bankowego (§ 4 ust. 10 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia;
  • W przypadku płatności w postaci przelewu bankowego na podstawie faktury VAT (§ 4 ust. 10 lit. b niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w terminie określonym w dokumencie księgowym;
  • W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym (§ 4 ust. 10 lit. c, d niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru;
  • W przypadku przedpłaty w postaci płatności w systemie Transferuj.pl (§ 4 ust. 10 lit. e niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, zgodnie z wytycznymi operatora płatności.
 12. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon stanowiący potwierdzenie dokonania zakupu, chyba że Klient zażądał wystawienia faktury VAT.